Electrolux villkor för betyg och recensioner

Välkommen till tjänsten: kundbetyg och recensioner (“CRR Service”) som erbjuds av [Electrolux AB] (“Electrolux”). Läs igenom dessa villkor (hädanefter: användarvillkoren) noga innan du bedömmer och recenserar våra produkter. När du betygsätter och recenserar så accepterar du användarvillkoren som anges i denna text. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, så kan du inte betygsätta eller recensera våra produkter på denna webbplats.

Genom att skicka innehåll till Electrolux, garanterar du att:

Därutöver, så godkänner och garanterar du att du inte ska bidra med innehåll:

Du samtycker till att gottgöra och hålla Electrolux (och dess tjänstemän, styrelsemedlemmar, agenter, dotterbolag, joint ventures, anställda och dess tredjeparts-tjänsteleverantörer för användning av CRR, inklusive men inte begränsat till Bazaarvoice, Inc.), skadeslösa från alla anspråk , krav och skador (faktiska och indirekta) av varje slag och beskaffenhet, kända och okända, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppstår vid en överträdelse av dina intyganden och garantier som anges ovan, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter som tillhör tredje part.

För innehåll som du skickar, ger du Electrolux en evig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar rätt och licens att använda, kopiera, ändra, radera i sin helhet, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från och/eller sälja och/eller distribuera sådant innehåll och/eller inkorporera sådant innehåll i någon form, i något medium eller genom någon teknik över hela världen utan ersättning till dig.

Allt innehåll som du skickar kan användas som Electrolux finner gott. Electrolux förbehåller sig rätten att ändra, förkorta eller ta bort innehåll på Electrolux hemsida som Electrolux anser, efter eget gottfinnande, bryter mot riktlinjerna för innehåll eller någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor. Electrolux garanterar inte att du genom Electrolux kommer att ha någon möjlighet att redigera eller ta bort innehåll som du har bidragit med. Betyg och skriftliga kommentarer publiceras vanligen inom 2-4 arbetsdagar. Men Electrolux förbehåller sig rätten att ta bort eller att undlåta att lägga upp inlägg efter eget gottfinnande och av vilken orsak som helst. Du bekräftar att du, inte Electrolux, är ansvarig för innehållet i ditt bidrag. Inget av det innehåll som du skickar ska vara innebära någon skyldighet för Electrolux, dess agenter, dotterbolag, koncernbolag, samarbetspartners eller tredjeparts-tjänsteleverantörer och deras respektive chefer, tjänstemän och anställda.

Genom att skicka in din e-postadress i samband med ditt betyg och din recension, så godkänner du att Electrolux och dess tredjeparts-tjänsteleverantörer kan använda din e-postadress för att kontakta dig om status för din recension och i andra administrativa syften är direkt relaterade till inlämningen av din recension.

Stäng detta fönster